CV

Huidige functies

Directeur CS&G Consultancy bv
Oktober 2009 – heden

Lid van de Raad van Advies van de Women Gathering Foundation
februari 2023 – heden 

Voorzitter Adviesraad Ondernemen met je buurt (LSA en SE-NL)
juli 2022 – heden

Voorzitter Raad van Commissarissen Dudok Wonen
juni 2019 – heden

Voorzitter SWV de Eem
januari 2018 – heden

Docent Avicenna Academie voor leiderschap
augustus 2018 – heden

Docent Public Academy Erly
september 2010 – heden

Docent Erasmus Governance Institute
Januari 2008 – heden

Vervulde functies

Voorzitter SWV Rijn & Gelderse Vallei
Januari 2014 – januari 2022

Voorzitter SWV PassendWijs
september 2018 – april 2021

Lid Raad van Commissarissen Stadgenoot
December 2012 – december 2020

Voorzitter PAR (Patiënten Advies Raad) Radboud UMC / Dermatologie
Januari 2016 – juli 2019

Lid Bestuur Stichting NWR
Maart 2009 – juli 2019

Voorzitter Raad van Commissarissen Vivare
Januari 2011 – januari 2019

Lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland
mei 2016 – juni 2018

Voorzitter Renumeratiecommissie PO Raad
Mei 2013 – juni 2018 

Associé BMC Advies
Januari 2014 – 2017

Senior fellow WI CDA
Mei 2012 – juni 2015

Voorzitter Buurt Alliantie
Maart 2009 – december 2013

Voorzitter Raad van Toezicht PO raad
Maart 2008 – april 2013

Bestuurder a.i. Stichting Comensha
Juni 2010 – Februari 2012

Bestuurder a.i. Stichting Federatie Opvang
Juni 2010 – september 2011

Lid Maatschappelijke Raad VO Raad
Januari 2008 – oktober 2010

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Federatie Opvang
November 2009 – mei 2010

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Comensha
November 2009 – mei 2010

Vicevoorzitter Federatie Opvang
Januari 2005 – mei 2010

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
April 2001 – december 2009

Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties
1998-2009

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Woonenergie (2001-2009);
daarvoor voorzitter bestuur (vanaf 2005)

Secretaris/penningmeester Stichting Fonds Werken aan Wonen
1998-2009

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
1998-2009; daarvoor lid RvC en lid Dagelijks Bestuur en lid Algemeen Bestuur (vanaf 1992)

Lid Raad van Toezicht Stichting Raeflex
2001-2008

Lid Raad van Commissarissen Stichting Aedex vastgoedindex
2001-2006

Lid Raad van Commissarissen Stichting Administratiekantoor Aedex
2007-2009

Lid hoofdbestuur MKB Nederland
2008-2009

Lid Executive Committee CECODHAS (Europese organisatie van nationale branche en sectororganisaties op terrein van de volkshuisvesting)
1997-2009

Nevenfuncties bestuurlijk voor 2009

Vicevoorzitter RvC Stichting CoMensHa
2009-2010

Vicevoorzitter RvC Stichting Federatie Opvang
2009-2010

Voorzitter RvT Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
2001-2009

Voorzitter Platform Maatschappelijk Ondernemen (PMO) van VNO/NCW en MKB Nederland, v/h Netwerk Toekomst Matschappelijke Ondernemingen
2001-2009

Lid bestuur Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)
1994-2008

Lid bestuur Stichting Primaat
1995-2008

Voorzitter of secretaris (jaarlijks wisselend met vakorganisaties) Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW)
1997-2005

Voorzitter of secretaris (jaarlijks wisselend met vakorganisaties) Stichting VUT Fonds voor de Woningcorporaties (SVW)
1997-2005

Voorzitter of secretaris (jaarlijks wisselend met vakorganisaties) Stichting Administratiekantoor Sector Woningcorporaties
1997-2004

Voorzitter of secretaris (jaarlijks wisselen met vakorganisaties) Stichting ASW Assurantiën
1998-2004

Lid bestuur Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV
2002-2004

Lid bestuur Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
1992-1999

Voorzitter Patiëntenbelangenvereniging
1982-1992

Nevenfuncties advies

Lid strategische adviesraad Centrum Bestuur Maatschappelijke Ondernemingen(CBMO)
2008-2012

Lid Maatschappelijke Raad VO Raad
2008-2010

Lid Werkgroep Publieke Verantwoording (Van Es)
Advies ‘Vertrouwen in verantwoording’
link
2008

Voorzitter Tijdelijke Adviesraad Voortgezet Onderwijs
Rapport ‘Vertrouwen willen verdienen. Onderwijs verplicht.’

2007

Lid van de Maatschappelijke Coalitie 
Appel ‘Samen werken aan Vertrouwen’
2007

Lid Raad van Advies Lectoraat Corporate Governance
Avans Hogeschool (dr.Edith Hooge)
2004-2007

Lid commissie Bestuurlijke Coördinatie (Commissie De Grave)
Advies Je gaat erover, of niet’ link
2005 

Lid commissie SER
Advies ‘Ondernemerschap voor de publieke zaak’
link
2005

Lid commissie WI CDA
Rapport ‘Investeren in de samenleving’
 link
2005

Lid Ambassadeursnetwerk Besturen (voorzitter Opstelten)
Rapport ‘Vanzelfsprekend met vrouwen’
2005

Lid commissie Woonproblematiek Delfzijl (Commissie Tielrooy)
1999-2000

Lid Commissie Second opinion scheiden van wonen en zorg (Commissie De Kam)
1996

Lid Raad van Advies Volkshuisvesting (RAVO)
1993-1996

Lid redactie Tijdschrift voor Sociaal Recht
1986-1990

Loopbaan Aedes

 • Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties (1998-2009); tevens algemeen directeur werkorganisatie
 • Voorzitter NCIV koepel voor woningcorporaties (1997-1998) tevens algemeen directeur werkorganisatie
 • Directeur NCIV koepel voor woningcorporaties (1992-1997)
 • Manager Bouwen&Wonen NCIV (1990-1992)
 • Wetenschappelijk medewerker NCIV (1984-1990)
 • Financieel Economisch Adviseur NCIV (1982-1984)

Opleiding

 • Nederlands recht, deeltijdstudie doctoraal, Universiteit van Amsterdam (1989)
 • Nederlands recht, kandidaats, Katholieke Universiteit Nijmegen (1981)
 • HEAO, Economisch-juridisch, cum laude, Arnhem (1979)
 • Militaire dienstplicht, opleiding Sergeant Majoor Administratie (1975-1976)
 • MEAO, bedrijfseconomische richting, Oosterbeek (1974)
 • MULO, Arnhem (1971)