opdrachten laatste 5 jaar

2024

Stichting Andreas College
Verzorgen van een in company leertraject voor de Raad van Toezicht

Stichting La Hacienda Jeugd- en Jongvolwassenenzorg
Verzorgen van een in company ontwikkeltraject voor RvT en bestuur (via Public Academy)

Op Weg Jeugdhulp bv
Verzorgen van een in company ontwikkeltraject voor de RvC (via Public Academy)

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek
Adviseren en begeleiden bestuur bij de herinrichting van de governance

Erasmus Governance Institute – JUMBO
Docent in Opleidingsprogramma Governance voor franchisenemers JUMBO

Stichting Dierentehuis Arnhem e.o.
Adviseren over de governancestructuur van de stichting

Erasmus Governance Institute – PLUS
Docent in Opleidingsprogramma Governance voor franchisenemers PLUS

Stichting Maaswaarden ouderenzorg
Begeleiden van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)
Begeleiden van de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen

SPO WIJdeVenen
Opzetten, modereren en (deels) docent van in company Opleidingsprogramma Governance voor Raad van Toezicht en Bestuur

Women’s Gathering Foundation
Opzetten, modereren en deels docent van een opleiding voor beginnende toezichthouders in het maatschappelijk middenveld (met name de zorg)

Stichting Parteon
Adviseren en begeleiden van de RvC bij de verwoording van de wijze waarop de RvC zijn rol wil invullen

Maes & Lunau en Avicenna
Bijdrage aan opleiding voor commissarissen
Omgaan met crisissen en calamiteiten

Avicenna Academie voor leiderschap
Bijdrage aan leergang voor bestuurders

2023

Stichting Parteon
Begeleiden zelfevaluatie Raad van Commissarissen

Woningstichting Jutphaas Wonen
Verzorgen in company themabijeenkomst governance

Stichting Andreas College Katwijk
Begeleiden zelfevaluatie van de Raad van Toezicht

Woningbedrijf Velsen
Begeleiden van een bijeenkomst van bestuur en RvC over de visie op besturing en toezicht

bv Sport Leeuwarden (in opdracht van Erly Baarn)
Organiseren en begeleiden van een themabijeenkomst governance met aandacht voor de onderlinge betrekkingen van opdrachtgever, aandeelhouder, RvC, directeur-bestuurder en stakeholders.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Ontwikkelen, organiseren en modereren van het SWV Governance LAB voor de vertegenwoordigers van OMO in de besturen en toezichthoudende organen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarbij OMO is aangesloten.

Public Academy (Erly)
Docent in de leergang voor Commissarissen in de (semi)publieke sector
Docent in de leergang voor bestuurders in de (semi)publieke sector

Maes & Lunau en Avicenna
Bijdrage aan opleiding voor commissarissen
Omgaan met crisissen en calamiteiten

Avicenna Academie voor leiderschap
Bijdrage aan leergang voor bestuurders

2022

Samenwerkingsverband BePo (SWV Passend onderwijs primair onderwijs)
Adviseren over en begeleiden bij overgang naar andere governance structuur

Stichting Jeugdbescherming Gelderland
Begeleiden Raad van Toezicht bij hun zelfevaluatie

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis, Onderwijs dat past
Begeleiden Raad van Toezicht bij hun zelfevaluatie

Woonstichting Stek
Begeleiden Raad van Commissarissen bij hun zelfevaluatie

NV Recreatie Noord-Holland
Begeleiden Raad van Commissarissen bij hun zelfevaluatie en positiebepaling

NV Concern voor Werk Lelystad
Begeleiden en adviseren bij vastleggen rol Raad van Commissarissen; schrijven Reglement RvC en Visie op Toezicht

Stichting C-Support (Support Postinfectieuze Aandoeningen zoals Q-koorts en Long Covid)
Governance advies, Bijdragen aan professionaliseren RvT en Begeleiden en schrijven Visie op toezicht

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Ontwikkelen, organiseren en modereren van het SWV Governance LAB voor de vertegenwoordigers van OMO in de besturen en toezichthoudende organen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarbij OMO is aangesloten.

Samenwerkingsverband BePo (SWV Passend onderwijs primair onderwijs)
Bijdrage aan bijeenkomst van schoolbesturen over de inrichting van de governance van het SWV

Stichting Viveste
Begeleiden Raad van Commissarissen bij hun zelfevaluatie

Maes & Lunau en Avicenna
Bijdrage aan opleiding voor commissarissen
Omgaan met crisissen en calamiteiten

VTOI-NVTK Academie – Avicenna
Verzorgen cursusdagen voor toezichthouders over toezicht op passend onderwijs

Stichting Profila Zorg
Begeleiden Raad van Toezicht bij hun zelfevaluatie

Uitgeverij Coutinho 
Auteur voor het hoofdstuk over samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het boek ‘De brug tussen jeugdzorg, onderwijs en ouders’ (verschijning zomer 2022).

VTW
Verzorgen (coördineren en deels schrijven) van serie columns over zelfevaluatie door de RvC van woningcorporaties

Stichting MEEr-groep
Begeleiden RvT bij zelfevaluatie en schrijven van Visie op Toezicht

SOPOGO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Begeleiden van de Raad van Toezicht bij hun zelfevaluatie en verzorgen van een studiebijeenkomst

2021

The Midfield, Goed bestuur in het Middenveld
Bijdrage aan Leergang nieuwe toezichthouders

VTOI-NVTK 
Verzorgen van online lunchcollege over toezien op passend onderwijs

EOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik)
Verzorgen in company cursusdag voor de RvT

NVTZ en VTOI-NVTK
Bijdrage aan webinar over kwetsbare jeugd

Stichting Woonforte
Begeleiden RvC bij hun zelfevaluatie

Stichting MEEr-groep
Begeleiden RvT bij zelfevaluatie en schrijven van Visie op Toezicht

VTOI-NVTK
Samenstelling en eindredactie van uitgave Toezien op passend onderwijs
https://vtoi-nvtk.nl/actueel/toezichthouders-nog-zoekende-in-hun-rol

SWV Doetinchem
Verzorgen inleiding over governance bij passend onderwijs

Maes & Lunau en Avicenna
Bijdrage aan opleiding voor commissarissen
Omgaan met crisissen en calamiteiten

VTOI-NVTK Academie – Avicenna
Verzorgen cursusdagen voor toezichthouders over toezicht op passend onderwijs

Stichting Pleyade
Begeleiden proces van zelfevaluatie van de RvT in aantal stappen

PO Raad
Op basis van interviews en ronde tafel gesprekken opstellen van een gesprekspaper met betrekking tot de relatie van de PO Raad met de (netwerken van) samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Samenwerkingsverband PO Kindkracht
Begeleiden zelfevaluatie Raad van Toezicht

Coöperatieve Vereniging UA ‘Wigo4it’ fase 2
Samenwerking van de sociale diensten van de vier grote gemeenten op terrein IT
Adviseren bestuur over uitwerking de van nieuwe governance structuur

SWV ProfiPendi
Adviseren bestuur over het verhelderen en eventueel versterken van de governancestructuur

2020

Stichting Woningbouw Achtkarspelen
Begeleiden zelfevaluatie Raad van Commissarissen

Coöperatieve Vereniging UA ‘Wigo4it’
(Samenwerking van de sociale diensten van de vier grote gemeenten op terrein IT)
Adviseren bestuur over aanpassing van de governance structuur

Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Begeleiden Raad van Toezicht bij hun zelfevaluatie

VTOI-NVTK Academie 
Verzorgen cursusdag ‘Toezien op passend onderwijs in PO en VO’

PLUS Retail – De Sperwer U.A.
Bijdrage aan in company cursus van EGI over governance voor ondernemers die bestuurlijk betrokken zijn bij de coöperatie

The Midfield, Goed bestuur in het Middenveld
Bijdrage aan Leergang nieuwe toezichthouders

Samenwerkingsverband PO Schiedam Vlaardingen Maassluis, ‘Onderwijs dat past’
Workshop Raad van Toezicht over toezicht houden in het passend onderwijs

NL Zorgt voor elkaar
Bijdrage aan webinar over Herwaardering van de gemeenschap

Stichting Cultura Ede
Advisering Raad van Toezicht met betrekking tot professionalisering

Stichting Viveste
Begeleiden bestuur en RvC bij bespreking Visitatierapport

Stichting Chr. SBO De Vogelhorst
Adviseren over aanpassing bestuursmodel en governance

SWV Profi Pendi
Interim voorzitter van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Profi Pendi; opdracht onder meer leiding geven aan aanpassing governance

Woonstichting Stek
Begeleiden van een ‘on boarding’ bijeenkomst nieuw samengestelde Raad van Commissarissen na fusie

SWV VO Gelderse Vallei
Begeleiding bestuursgesprekken over governance en advisering

2019

Vestia
Begeleiden Raad van Commissarissen bij hun zelfevaluatie

Stichting Viveste
Begeleiden zelfevaluatie Raad van Commissarissn

Vechtstreek + Venen
Scholengroep primair onderwijs – Begeleiden zelfevaluatie bestuur op weg naar RvT

Stichtse Vecht – Erly
In company cursus voor de Raad van Toezicht van de welzijnsorganisatie

Stichting Viveste 
Dagvoorzitterschap bij twee Visietafels – Bijeenkomsten met de lokale Stakeholders

SWV Profi Pendi
Interim voorzitter van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Profi Pendi; opdracht onder meer leiding geven aan aanpassing governance

VTW Academie / Avicenna
Bijdrage aan opleiding voorzitters raden van commissarissen woningcorporaties

Stopoz – Erly; Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Met team van Erly de Raad van Toezicht van Stopoz adviseren over besturingsstructuur

SBO De Vogelhorst
Bestuur en directie adviseren over de governance van de stichting

Erly Public Academy
“Inspiratieleergang voorzitters”, masterclass voor RvC voorzitters

VTOI/NVTK Academie / Avicenna
Verzorgen cursusdag ‘Toezien op passend onderwijs in PO en VO’

SWV Gelderse Vallei VO
Begeleiden bestuur samenwerkingsverband passend onderwijs bij aanpassingen in de governance structuur

VTOI/NVTK (beroepsvereniging toezichthouders onderwijs en kinderopvang)
Inleiding en Masterclass over stakeholdermanagement tijdens Jaarcongres op 16 mei 2019 https://vtoi-nvtk.nl/content/congres/1-het-congrespanel-over-belangen-en-belangstelling/congres-spread_web.pdf

ERLY – Public Academy
Cursusdag Opleiding Bestuurder Corporatie 21e eeuw

ERLY – Public Academy
Cursusdag Opleiding Commissaris Publieke Sector

Gemeente Ede – Stichting Sportaccommodatie Ede
Adviseur en procesbegeleider Governance. Ontwerpen en begeleiden in proces en besluitvorming van een nieuwe governance structuur en statuten voor de Stichting Sportaccommodaties Ede en zwembad De Peppel bv
https://ede.raadsinformatie.nl/document/7639442/1