opdrachten laatste 5 jaar

2021

Stichting Pleyade
Begeleiden proces van zelfevaluatie van de RvT in aantal stappen

PO Raad
Op basis van interviews en ronde tafel gesprekken opstellen van een gesprekspaper met betrekking tot de relatie van de PO Raad met de (netwerken van) samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Samenwerkingsverband PO Kindkracht
Begeleiden zelfevaluatie Raad van Toezicht

SWV ProfiPendi
Adviseren bestuur over het verhelderen en eventueel versterken van de governancestructuur

2020

Stichting Woningbouw Achtkarspelen
Begeleiden zelfevaluatie Raad van Commissarissen

Coöperatieve Vereniging UA ‘Wigo4it’
(Samenwerking van de sociale diensten van de vier grote gemeenten op terrein IT)
Adviseren bestuur over aanpassing van de governance structuur

Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Begeleiden Raad van Toezicht bij hun zelfevaluatie

VTOI-NVTK Academie 
Verzorgen cursusdag ‘Toezien op passend onderwijs in PO en VO’

PLUS Retail – De Sperwer U.A.
Bijdrage aan in company cursus van EGI over governance voor ondernemers die bestuurlijk betrokken zijn bij de coöperatie

The Midfield, Goed bestuur in het Middenveld
Bijdrage aan Leergang nieuwe toezichthouders

Samenwerkingsverband PO Schiedam Vlaardingen Maassluis, ‘Onderwijs dat past’
Workshop Raad van Toezicht over toezicht houden in het passend onderwijs

NL Zorgt voor elkaar
Bijdrage aan webinar over Herwaardering van de gemeenschap

Stichting Cultura Ede
Advisering Raad van Toezicht met betrekking tot professionalisering

Stichting Viveste
Begeleiden bestuur en RvC bij bespreking Visitatierapport

Stichting Chr. SBO De Vogelhorst
Adviseren over aanpassing bestuursmodel en governance

SWV Profi Pendi
Interim voorzitter van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Profi Pendi; opdracht onder meer leiding geven aan aanpassing governance

Woonstichting Stek
Begeleiden van een ‘on boarding’ bijeenkomst nieuw samengestelde Raad van Commissarissen na fusie

SWV VO Gelderse Vallei
Begeleiding bestuursgesprekken over governance en advisering

2019

Vestia
Begeleiden Raad van Commissarissen bij hun zelfevaluatie

Stichting Viveste
Begeleiden zelfevaluatie Raad van Commissarissn

Vechtstreek + Venen
Scholengroep primair onderwijs – Begeleiden zelfevaluatie bestuur op weg naar RvT

Stichtse Vecht – Erly
In company cursus voor de Raad van Toezicht van de welzijnsorganisatie

Stichting Viveste 
Dagvoorzitterschap bij twee Visietafels – Bijeenkomsten met de lokale Stakeholders

SWV Profi Pendi
Interim voorzitter van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Profi Pendi; opdracht onder meer leiding geven aan aanpassing governance

VTW Academie / Avicenna
Bijdrage aan opleiding voorzitters raden van commissarissen woningcorporaties

Stopoz – Erly; Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Met team van Erly de Raad van Toezicht van Stopoz adviseren over besturingsstructuur

SBO De Vogelhorst
Bestuur en directie adviseren over de governance van de stichting

Erly Public Academy
“Inspiratieleergang voorzitters”, masterclass voor RvC voorzitters

VTOI/NVTK Academie / Avicenna
Verzorgen cursusdag ‘Toezien op passend onderwijs in PO en VO’

SWV Gelderse Vallei VO
Begeleiden bestuur samenwerkingsverband passend onderwijs bij aanpassingen in de governance structuur

VTOI/NVTK (beroepsvereniging toezichthouders onderwijs en kinderopvang)
Inleiding en Masterclass over stakeholdermanagement tijdens Jaarcongres op 16 mei 2019 https://vtoi-nvtk.nl/content/congres/1-het-congrespanel-over-belangen-en-belangstelling/congres-spread_web.pdf

ERLY – Public Academy
Cursusdag Opleiding Bestuurder Corporatie 21e eeuw

ERLY – Public Academy
Cursusdag Opleiding Commissaris Publieke Sector

Gemeente Ede – Stichting Sportaccommodatie Ede
Adviseur en procesbegeleider Governance. Ontwerpen en begeleiden in proces en besluitvorming van een nieuwe governance structuur en statuten voor de Stichting Sportaccommodaties Ede en zwembad De Peppel bv
https://ede.raadsinformatie.nl/document/7639442/1

2018

VTOI/NVTK (beroepsvereniging toezichthouders onderwijs en kinderopvang)
Gespreksleider Conferentie over Verenigingsconvenant

The Midfield
Bijdrage aan Cursus voor aankomend commissarissen

Erly
Verzorgen van Masterclass voorzitter raden van commissarissen

VTW Academie / Avicenna
Bijdrage aan opleiding voorzitters raden van commissarissen woningcorporaties

Stichting BOOR (Onderwijs Rotterdam)
Bijdrage aan retraite bestuur en toezicht over ontwikkelingen in governance

Cliëntenbelang Amsterdam – Noord Holland
Begeleiden zelfevaluatie bestuur en bespreking strategie

LSA (Landelijk Steunpunt Actieve bewoners)
Onafhankelijk voorzitter van de werving- en selectiecommissie bestuursleden

Woningstichting Plicht Getrouw
Onderzoek naar besluitvormingsprocedure (Bestuur/RvC/Externe partijen) 

Amsterdamse Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking” BA
Begeleiden zelfevaluatie van het Bestuur

Erly
Collegedag voor aankomend commissarissen en bespreken van presentaties opgestelde groepsopdracht.

World Vision Nederland
Begeleiden 24 uur-retraite van de Raad van Toezicht. Bespreken Visiedocument met bestuur en management. Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

2017

Volksbelang Wijk bij Duurstede
Begeleiding van de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Volksbelang

Ons Doel Leiden
Begeleiding van de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Ons Doel

The Midfield
Verzorgen van een onderdeel in de cursus voor aankomende commissarissen, georganiseerd door PM Seminars in opdracht van The Midfield

Volksbelang Wijk bij Duurstede en Viveste Houten
Begeleiden van de Werkgroep governance en het redigeren van de visie op toezicht voor de per 1 januari 2018 te fuseren woningcorporaties Volksbelang en Viveste

SO Fryslân Drachten
Begeleiden van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht van speciaal onderwijs instelling SO Fryslân

Karakter Ede
Inleiding over ‘Governance in transitie’ bij gelegenheid van het afscheidssymposium van bestuurslid van Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie

KonnecteD Deventer
Inleiding en begeleiden bespreking voor de Raad van Commissarissen en het bestuur van werkvoorzieningsbedrijf KonnecteD, over eigentijdse invulling van de governance bij een overheidsvennootschap

Cliëntenbelang Amsterdam
Begeleiden van de strategische verkenning over de toekomst van de vereniging tijdens de Bestuursdag van Cliëntenbelang Amsterdam

Opella Ede
Begeleiden van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht van zorginstelling Opella

Vestia Rotterdam
Begeleiding van de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Vestia

Fides Wonen Middelharnis
Inleiding en gesprek voor de Raad van Commissarissen, het bestuur en het management over ontwikkelingen in goed bestuur in het algemeen en bij woningcorporaties in het bijzonder

Woningstichting Wageningen
Verzorgen van een inleiding en begeleiden van het gesprek tijdens de studiebijeenkomst van de Raad van Commissarissen en het bestuur over ontwikkelingen in goed bestuur in het algemeen en bij woningcorporaties in het bijzonder

SO Fryslân RvT
Verzorgen van een studiedag voor de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in goed bestuur in het algemeen en in het het onderwijs in het bijzonder, toegesneden op de eigen situatie bij SO Frysmân

ERASMUS ESAA, Rotterdam
Docent in cursussen voor commissarissen (2017 – vanaf 2008)

ERLY the consulting company
– Masterclasses voor RvC-voorzitters woningcorporaties
– Docent in leergang aankomend commissarissen

Social Enterprise NL 
Secretaris Commissie en auteur ‘Code Sociale Onderneming’ (2017,2016)

VTW (Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties), Utrecht
Organisatie en co-redacteur van beweging ‘Toezicht met Passie’ (www.toezichtmetpassie.nl) (2017-2016)

2016

ERASMUS ESAA, Rotterdam
– begeleider cursus voor commissarissen

ERLY the consulting company 
– bijdrage incompany masterclass 5 besturen en RvC’s Maastricht
‘Transities in de branche en sociale innovatie’

ERLY the consulting company
– Masterclasses voor RvC-voorzitters woningcorporaties
– Docent in leergang aankomend commissarissen

G5 – Woningcorporaties 
Woningstichting Valburg (Valburg), Woningstichting Gendt (Gendt), Vryleve (Lobith), WoonGenoot (Nijmegen), De Gemeenschap (Nijmegen)
inleiding themabijeenkomst ‘De Toekomst van de Woningcorporatie’ voor leden van de Raden van Commissarissen en de Bestuurders

Habion, Houten
bijdrage aan concept bejaardenhuis 2e jeugd

MFU woningcorporatiebestuurders 
netwerk corporatiebestuurders
– Inleiding toekomst van de sector en de corporaties (2016)
– Bijdrage aan bijeenkomst ‘meedeinen of koers zetten’ (2016)

Platform Innovatie Toezicht PIT
Bijdrage aan PIT café ‘De buitenblik naar binnen halen’.

RvT voorzitters en bestuurders Primair Onderwijs (2016)
CNS Ede, PCO Gelderse Vallei, PCO Baarn/Soest, Fluenta
inleider en gespreksleider studiebijeenkomst governance

SOM Seminars op maat 
Dagvoorzitter seminar ‘Reglement financieel beheer en beleid’ (2016)

Vakmedianet, Alphen aan de Rijn 
Inleiding voor studiedag Bestuurder, toezicht en de ondernemingsraad

 2015

Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden 
Bijdrage aan strategisch beraad College B&W
begeleiden Atelier Andere overheid voor groep ambtenaren

Gemeenteraad Leeuwarden, Leeuwarden
Voorzitter en inleider studiedag

 SCW, Tiel
– Begeleiden bestuur en RvC bij bespreking stakeholder beleid
– Voorzitter bijeenkomst belanghouders

Rijksacademie Ministerie van Financiën
Docent Masterclass Financieel Management Toezicht

SOM Seminars op maat 
Dagvoorzitter seminar ‘Huurdersparticipatie in de Woningwet 2015’

Volksbelang, Wijk bij Duurstede 
Voorzitter bijeenkomst belanghouders

Volksbelang, Wijk bij Duurstede 
Begeleiden zelfevaluatie Raad van Commissarissen

 VTW (Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties), Utrecht  
Schrijven boekje ‘Toezien in legitimiteit’ samen met Paul Doevendans

Woningcorporaties
Begeleiden vier corporaties bij hun verkenning tot samenwerking of fusie

2014

BEL gemeenten Eemnes, Blaricum, Laren
Bijdrage bijeenkomst maatschappelijk vastgoed

BMC Advies, Amersfoort
Inleiding voor adviseurs over ontwikkelingen op het middenveld

 Gemeente Arnhem, Arnhem
Inleiding bij conferentie voor de start van nieuwe woonvisie

Goede Doelen Organisaties, Amsterdam
inleiding voor managementbijeenkomst

MKW woningcorporaties ism VTW 
Inleiding legitimatie woningcorporatie

MOOI netwerk corporatiebestuurders
Inleiding middenveld kleilaag of vitale factor

PBLQ-ROI, Den Haag
inleiding in burgemeestersprogramma

PRANO Group, Tilburg
Bijdrage aan bijeenkomst over her-bureaucratisering

VTW (Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties), Utrecht
Inleiding voorzitters raden van commissarissen, legitimatie woningcorporaties

VU Amsterdam Fac. Filosofie, Amsterdam
Gastcollege maatschappelijke initiatieven

Woningbouwstichting De Gemeenschap, Nijmegen
Adviseren en voorzitten bijeenkomst belanghouders

WVS Onderwijs, Gouda
Lezing bij relatiebijeenkomst