publiciteit


Publicaties

De corporaties weer eigenaar van niet-vrijblijvende visitatie. 
Interview in jubileumbundel: ’20 jaar Raeflex; maatschappelijk presteren, leren, verantwoorden’; Bennekom, Raeflex bv, september 2022

 Schoolbesturen en Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
In: ‘De brug tussen jeugdzorg, onderwijs en ouders’; Red. Rob Gilsing en Peter de Vries; Hoofdstuk 13; Bussum, Coutinho, verschijnt in het voorjaar 2023

Governance bij samenwerkingsverbanden: een overzicht
In: Toezien op Passend Onderwijs; VTOI-NVTK, oktober 2021 https://vtoi-nvtk.nl/content/actueel/202110120808-toezichthouders-nog-zoekende-in-hun-rol/toezien-op-passend-onderwijs-publicatie-oktober-2021.pdf

Welzijnsorganisatie moet in opdracht van de buurt werken
Samen met Thijs van Mierlo
Sociale Vraagstukken, 14 januari 2021 https://www.socialevraagstukken.nl/welzijnsorganisatie-moet-in-opdracht-van-de-buurt-werken/

Collegiale visitatie
Interview door Hartger Wassink; Collegiale visitatie, Voor en door toezichthouders
In: Toezien, december 2020, nr 12, blz 12-14

Vormgeven aan Governance; Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Samen met Marèl Baak link link
In: Goed Bestuur & Toezicht, nr 2019-3, pag 33-37

Passende evaluaties voor Raden van Toezicht; methoden, ervaringen en best practices in de semipublieke sector link 
Samen met Goos Minderman en Marianne Luyer.
In: Goed Bestuur & Toezicht, nr. 2017-4, pag 38-43

Regisseur, Coach en Leider; De groeiende verantwoordelijkheid van de
RvC-voorzitter 
link 
In: Goed Bestuur & Toezicht, nr. 2016-1, pag 42-47.

Toezien in legitimiteit link
Handreiking voor toezichthouders in woningcorporaties
VTW, Utrecht (2015)

Een driehoek op het middenveld link 
In: Toezicht op het ondernemingsbestuur en de rol van de OR: gewenst en mogelijk?
OR strategie en beleid; thema 24 (2014)

Eigenaarschap en Verbindingen (2014) link
In: Kracht van bewoners, Liber amicorum voor Henk Cornelissen, LSA, pag 39-46

Maatschappelijk ondernemen in het Nederlandse krachtenveld
In: CEDER themanummer Tussen markt & staat, Jaargang 2, nummer 2, maart 2014, pag. 49-58.  Christen-Democratische Reflecties; CEDER, Brussel

Waarde van een Wet op de maatschappelijke onderneming dient weer op de kaart te worden gezet link
Samen met Raymond Gradus; Het Financieele Dagblad 21 december 2013

Maak burger eigenaar van maatschappelijke ondernemingen link
Samen met Raymond Gradus; Me Judice 21 december 2013

Het CDA en de maatschappelijke onderneming link
(2013) Wetenschappelijk Instituut CDA

Right to challenge in Nederland? Een blik over de Noordzee link
(2013) op www.horizontalisering.nl

Het CDA en de maatschappelijke ondernemingen zijn van elkaar vervreemd geraakt. (2013) In: P.J. Dijkman, W. v.d. Donk en R. Fraanje, Het appel op de vitale samenleving. Christen Democratische Verkenningen, Jaargang 33, Lente 2013, pag. 96-103

Het middenveld is van ons, de maatschappij dat zijn wij link
(2012) Public Space

Samenleving en maatschappelijke dienstverlening opnieuw verbinden. 
In: J.J. van Dijk (red.), Het wankelende midden (opnieuw zoeken naar verbinding in de samenleving) (2012) Uitgeverij Kok, Utrecht.

Toezicht en de maatschappelijke onderneming. Balanceren in het krachtenveld.
Van Gorcum, Assen (2012)

Legitimatie & Control bij Maatschappelijke Ondernemingen. De woningcorporaties belicht.
TPC Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control, Jaargang 7, nr. 2, april 2009, pag. 4-8.

Borging van belangen bij bestuurlijk activisme.
Goed Bestuur, tijdschrift over governance, jaargang 4, nr. 4, 2008, pag. 31-37

Publieke verantwoording door maatschappelijke ondernemingen. Het fundament ligt in de wijk.
Bestuurskunde, jaargang 14, febr. 2005, nr. 1, pag. 41-46

Maatschappelijk Ondernemen.
De Helling, kwartaalblad voor linkse politiek, jaargang 2003, nr. 3, pag. 36-39

Herstel van horizontale hechting. 
Christen Democratische Verkenningen, Themanummer ‘Ontketening door vraagsturing?’ sept. 2002, nr. 7/8/9, pag. 141-152