over

De positionering en de besturing van maatschappelijke ondernemingen (wonen, onderwijs, zorg) en de ontwikkeling van burgerinitiatieven en social enterprises zijn de rode draad in mijn werk. Ik adviseer bij de ontwikkeling van de governa_JFR6910nce en de professionalisering van het toezicht. Bestuurders en toezichthouders help ik bij het vinden van antwoorden op vragen als:
* Hoe moet de RvC omgaan met de toegenomen wettelijke verplichtingen en maatschappelijke verwachtingen?
* Hoe legitimeert mijn corporatie, school of zorginstelling zijn maatschappelijke waarde?
* Hoe moet mijn organisatie zich verhouden tot initiatieven vanuit de samenleving zoals zelforganisatie en coöperatieven?
* Doe we het goed als toezichthoudend orgaan?

De besturing van maatschappelijke ondernemingen moet aan de hoogste eisen voldoen. De komende jaren ligt daarbij de nadruk op de kwaliteit van het toezicht en de verbinding met de (lokale) samenleving. Ik wil daaraan graag een bijdrage leveren. Mijn ervaring met bestuurlijke vraagstukken van woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties is beschikbaar als:

* Bestuurder en Commissariscrkbo
* Spreker, Docent en Auteur
* Consultant en Coach

Ik ben CKRBO erkend docent en kan voor het (in company) bijwonen van spreekbeurten en deelname aan  workshops, PE punten toekennen.